Tweet: So @narendramodi is asking “Petrol ka bhau kum hua…

Status

So @narendramodi is asking “Petrol ka bhau kum hua ki nahi hua!” Please Delhi teach him a lesson.