Tweet: “Modi ne #BlackMoney nahi saaf kiya, balke saaf ka…

Status

“Modi ne #BlackMoney nahi saaf kiya, balke saaf karke diya Seth ko” – old man at the ATM.